GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Vi sparar de unika ID som enheten har och vilken modell av enhetens operativsystem. Dessa ID är bara unikt för Travbevakaren. Vi sparar också din epost om du väljer att registrera denna i appen.

Syftet med en sådan behandling är för att kunna säkerställa att vi vet vid support vilket operativsystem ni använder samt att kunna skapa en automatiskt inloggning av din enhet för att spara Travbevakarens inställningar och bevakningar. Eposten lagras om ni vill ha möjlighet att byta enhet utan att kontakta supporten.

Vi har fått dina uppgifter från er egen registrering i appen på enheten och detta krävs för att applikationen ska fungera korrekt. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtalet för att kunna tillhandahålla tjänsten. Dina uppgifter kommer att sparas ett år efter er senaste kundkontakt.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon. Vi kan dock bli skyldig att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Dot United AB, 556808-6416. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kontakt@dotunited.se. Du når vårt dataskyddsombud på kontakt@dotunited.se Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.