Ny funktion – Skoinfo

Nu finns ännu en funktion i Travbevakaren. Nämligen push när skoinfo ändras för bevakade hästar innan loppet.

Skoinfo

Det är påslaget default när du bevakar en häst, men när bevakningen skett så kan du enkelt slå av den genom att klicka ur eller i checkboxen som på bilden nedan. Det kommer mera under månaden som kommer!